B r a t y s ł a w a

 

Jest ona największym miastem Słowacji, ma około 430 tys. mieszkańców i 368 km kw. powierzchni, znajduje się na obu brzegach Dunaju, jest siedzibą prezydenta, rządu  parlamentu i centralnych urzędów. Przy okazji, małe porównanie z Warszawą – 1,7 miliona mieszkańców na 517 km kwadr. W przeliczeniu Bratysława dysponuje prawie trzykrotnie większym obszarem przypadającym na jednego mieszkańca niż Warszawa. To daje naszej stolicy między innym piękne widoki i możliwości rozwoju, ale komplikuje np. dojazd do pracy...  Dalej ...

Zamek Bratysławski - zdjęcie                                                               Nowy Most - zdjęcie

 

Brama Michałska - zdjęcie                                                                          Katedra Św. Marcina - zdjęcie