B u d a p e s z t

Jednym z walorów pobytu na Małokarpackim Szlaku Winnym jest bliskość Budapesztu i jego dobre połączenie autostradą z Bratysławą. Dlatego polecam skorzystać z okazji i zrobić 1-dniową przerwę w degustacjach wina na wizytę stolicy Węgier.

Otóż kilka najważniejszych momentów z historii Budapesztu:

Na początku znajdowały się tu osady celtyckie, w I wieku n.e. miejscowe tereny opanowali Rzymianie i założyłi tu miasto Aquincum. Po Rzymianach w okresie wędrówki ludów pojawiają się Hunowie, Longobardowie, Awarowie i Słowianie. Około r 900 miejsca te na stale zasiedlają plemiona węgierskie, następują czasy dynastii Arpadów (880 – 1301), powstawają osady Buda, Peszt i Obuda. Osada Peszt uzyskuje 1230 r prawa wolnego miasta, buduje mury obronne, organizuje jarmarki. Po wymarciu Arpadów panują różne dynastie. 1405 r otrzymuje prawa wolnego miasta Buda. Powstał uniwersytet, dobrze rozwija się handel i rzemiosła. W 1458 r królem został wybrany Maciej Korwin uważany za największego władcę Węgier, Buda stała się jednym z centrów europejskiego renesansu. Po śmierci Macieja Korwina państwo podupadło. Zaczeli ataki tureckie i calkowite panowanie Turków 1541 – 1686, na końcu którego dochodzi do calkowitego zniszczenia Budy i  Pesztu. Po wypędzeniu Turków następuje okres władzy austriackiej, kiedy Węgry stały się częścią imperium habsburskiego o dość ograniczonej autonomii. Oba miasta a także Obuda są póżniej odbudowane w stylu barokowym. 1848-49 następuje okres reform, Wiosna Ludów. Dojrzewa  świadomość narodowa szlachty i jej gotowość do walki o niepodleglość. Proces ten góruje w 1867 r. kiedy cesarz Franciszek Józef zawarł z Węgrami tzw. „Kompromis“ i powstało państwo związkowe Austro-Węgry. W grudniu 1872 r. parlament węgierski podjął decyzję o połączeniu Pesztu, Budy i Obudy w jedno miasto Budapeszt. Miasto się szybko rozwinęlo na jeden z najważniejszych ośrodków przemysłowych Austro-Węgier. Po I wojnie światowej i traktacie w Trianon Budapeszt stał się stolicą samodzielnych Węgier.

Główne zabytki i atrakcje Budapesztu:

*Wzgórze Gellerta – cytadela i Statua Wolności symbole państwa węgierskiego   *Zamek Królewski – siedziba królów i palatynów węgierskich, mocno zniszczony podczas okupacji tureckiej i II wojny światowej, obecnie mieści się tu Muzeum Historii Budapesztu, Węgierska Galeria Narodowa, Biblioteka Narodowa   *Dzielnica Zamkowa – bardzo urokliwy zakątek miasta (na liście UNESCO), Plac Trójcy Swiętej, kolumna morowa   *Kosciół Macieja – neogotycki kościół, miejsce koronacji królewskich   *Baszta Rybacka – taras widokowy o kształcie bastionu   *Mauzoleum Gül Baby – zabytek z czasów okupacji tureckiej, grób derwisza   *Parlament – monumentalny symbol Budapesztu i całych Węgier, miejsce przechowywania korony św. Stefana   *Vaci utca – elegancki deptak pełen ekskluzywnych sklepów   *Bazylika św. Stefana – największa budowla sakralna Budapesztu, miejsce przechowywania bezcennego dla Węgrów skarbu narodowego - prawicy św. Stefana   *Wyspa Małgorzaty – długa wyspa na Dunaju, popularny teren rekreacyjny z znanym kąpieliskiem Palatinus   *Plac Bohaterów – jeden z najsłynniejszych placów Budapesztu, z Pomnikiem Milenijnym   *Węgierske Muzeum Narodowe   *Wielka Synagoga, Aleja Andrassyego   *Węgierska Opera Państwowa   *Muzeum Terroru    *Muzeum Sztuk Pięknych   *Teatr Narodowy   *Most  Lańcuchowy

Zdjęcia Budapesztu