Ceramika - Modra

Od głębokiego średniowiecza do dzisiaj kontynuowana jest w naszym regionie tradycja produkcji wyrobów ceramicznych, która ze względu na mnóstwo produkcji i jakość należy do najważniejszych na Słowacji. Wyroby produkowane są ręcznie na kołach garncarskich (napędzanych elektrycznie). Po pierwszym wypaleniu pokrywa się je glazurą i ręcznie maluje, na podstawie historycznych wzorów pochodzącej z początku XX wieku kolekcji mistrza ceramiki Hermana Lansfelda.  Każdy wyrób jest następnie poddawany drugiemu wypaleniu, po którym dopiero zyskuje połysk, elegancję, a także trwałość  i wodoodporność. Produkty spółdzielni „Slovenska ludova majolika” posiadają też certyfikat zdrowia, można ich używać jako naczyń. Oprócz ww. spółdzielni ceramicznej koloryt regionu współtworzą  mniejsze prywatne warsztaty ceramiczne, które też można odwiedzić.

 

Pokaz pracy garnczarza i malarza ceramiki - zdjęcia