Jaskinia Driny

Łańcuch górski Małe Karpaty ukrywa w swych głębinach około 40 jaskiń. Jedyną udostępnioną dla turystów jest Jaskinia Driny, nazwana tak po roślinie drinka, która rośnie w pobliżu. Jaskinia ma kształt szczelinowych korytarzy, z przepiękną szatą naciekową. Tajemnicza dziura w ziemi znana była przez miejscowych ludzi już od dawna. Dopiero w roku 1929 udało się do niej wejść. Odkryto przepiękne wytwory przyrody, powstałe dzięki wodzie przesiąkającej z powierzchni, przepływającej przez czyste wapienie jurajskie. Dzięki temu możemy dzisiaj podziwiać cudowne krasowe zasłony, draperie,  wodospady naciekowe, jeziorka, pagody... Głównym symbolem jaskini jest forma krasowa nazywana Uszy Słonia. Żyje tu też 11 gatunków nietoperzy. Długość jaskini wynosi 680 metrów. 

Uszy Słonia - zdjęcie                                                                                            Mapka jaskini