Miejsca pielgrzymkowe

 M A R I A N K A, najstarsze miejsce pielgrzymkowe na Słowacji. Legendy o miłościwej figurze Panny Marii i o jej cudownej mocy sięgają XI stulecia.

Zabytki: rzymskokatolicki kościół Narodzenia Matki Bożej, klasztor paulinów, barokowa Kaplica św. Anny (1691), sześć kapliczek maryjnych (XVII – XVIII wiek), Kaplica Świętej Studni w kształcie rotundy (1696), wybudowana ponad cudownym źródłem oraz ustawione przed nią posągi pustelników – św. Antoniego i Pawła, będące dziełem Georga Donnera. Droga Krzyżowa z pięćdziesięcioma rzeźbami naturalnej wielkości jest jedyną w swoim rodzaju i niepowtarzalną na Słowacji.

Klasztor i kaplica w Mariance - zdjęcia

  

 

Š A Š T Í N  jest jednym z głównych miejsc kultu Matki Bożej Bolesnej, która stała się patronką Słowacji. Kościół Matki Bożej Bolesnej w Szasztinie, zbudowany w 1736 r., odwiedzany jest przez tysiące pielgrzymów nie tylko ze Słowacji, lecz także z zagranicy. Szasztińska rzeźba Matki Boskiej została uznana za cudowną, co potwierdził swym dekretem papież Urban VIII. W 1733 roku rzeźba trafiła w posiadanie paulinów, którzy zdecydowali się na zbudowanie kościoła pątniczego oraz klasztoru. Kościół zbudowano w stylu barokowym i uroczyście wyświęcono w 1764 r., przy udziale cesarzowej Marii Teresy oraz cesarza Franciszka I Lotaryńskiego. W 1964 r. Ojciec Święty Paweł VI nadał kościołowi Matki Bolesnej tytuł bazyliki mniejszej – jako pierwszemu kościołowi na Słowacji.

Bazylika mniejsza w Szasztinie - zdjęcie