Pezinok

Ważne miasto na na Małokarpackim Szlaku Winnym. Podczas imprez winiarskich otwiera się smakoszom wina około 15 – 20 piwnic. Miasto powiatowe, 23 000 mieszkańców,  znajduje się 20 km na pólnocny wschód od Bratysławy u podnóża Małych Karpat. Tradycja uprawiania winrośli i winiarstwa, bliskość stolicy Słowacji, oryginalna gastronomia, dogodne połączenie drogowe i kolejowe, sporo zabytków historycznych sprawiają, iż Pezinok przyciąga wiele turystów. Warto odwiedzić historyczny ratusz, w renesansowej kamiennicy umieszczone muzeum winiarskie, piwnice Zamku Pezyńskiego z Narodowym Salonem Wina, czy zabytek techniczny – młyn wodny z galerią sztuki naiwnej, dla wielbicielów turystyki pieszej ciekawy jest też Górniczy Szlak Krajoznawczy. 

Główne wydarzenia z dziejów miasta:

Najstarze dzieje miasta są identyczne z historią regionu, miasta Modra, Svätý Jur, etc. Pierwsza wzmianka pisemna o miejscu, w którym leży dziś miasto Pezinok, pochodzi z 1208 roku. Miejsce to jest określone w dokumencie jako "terra Bozin".  Napad tatarski – w  1241 r następuje dewastacja, zniszczenie, łupienie, zabijanie i rabunek. Mnóstwo ludzi zostalo odwleczonych do niewoli.  Koniec 13 wieku – pierwsi osadnicy niemieccy, zakładają nowe i rozszerzają stare winnice.  W 16 wieku napływa druga fala osadników z Niemiec, winiarzy i rzemiesłnicy, protestanci, budują kościoły ewangelickie i Pezinok zmienia się z osady górniczej na miasteczko winiarskie i górniczę.  14 czerwca 1647 roku - ówczesny król węgierski Ferdynand III udzielił miejscowości  przywileje wolnego miasta królewskiego. 1663 - napad turecki, póżniej walki kuruckie spowodowały zniszczenie miasta i całkowity spadek gospodarczy Regionu Małokarpackiego.  Koniec 17 wieku, 18 wiek – szczyt rozwoju, Pezinok należy do grona najbogatszych miast ówczesnej rzeszy węgierskiej, przedewszystkim dzięki winu i kruszcowi.  19 wiek – rozwój przemysłu, pierwsza na Węgrzech linia drogi żelaznej, kopalnie złota, srebra, antymonu, Pezinok jest najważniejszym, miastem regionu.  20 wiek – I wojna światowa, i 1918 r – powstanie Czechosłowacji powodują stratę rynków, masową emigrację. Nowa fala rozwoju przemysłu po II wojnie światowej.  Dzisiejszość – nowoczesne miasto powiatowe z rozwiniętym przemysłem, winiarstwem, handlem, ruchem turystycznym, szkolnictwem....

Historyczny ratusz z Kolumną Maryjną                                                   Deptak

Ratusz i kościół katolicki                                                                        Zamek Pezyński